Eroon allergiaoireista HYLAn avulla

 


Sisäilman pölyn kokoluokat ja niiden haitallisuus terveydelle

 

Kotioloissa esiintyvän pölyn koostumus on monitahoinen. Eri pölyhiukkasilla on myös suuresti vaihtelevat kokoluokat. Pölyn kokoa mitattaessa käytetään yleensä yksikkönä mikrometriä (µm), joka on millimetrin sadasosa. Esimerkiksi tämän lauseen lopussa oleva piste on noin kuuden sadan mikrometrin kokoinen. Yhden hiuksen paksuus vaihtelee kuudenkymmenen ja kudensadan mikrometrin välillä ja neulan silmä on suuruudeltaan n. 1000 µm. Kaikki hiukkaset alle 40 µm ovat jo liian pieniä ihmissilmin nähtäväksi, joten yksi mikrometri on todella pieni yksikkö. Haitalliseksi pölyksi voimme sanoa pölyä, joka on kooltaan alle 10 µm, sillä sen hengitämme suoraan keuhkoihin saakka. Alle 2,5 µm:n kokoiset hiukkaset voivat kulkeutua edelleen keuhkojen kautta verenkiertoon ja muualle elimistöön, kuten sydämmeen ja jopa aivoihin (The Journal of American Medical Society). Esimerkkejä kotioloissa esiintyvistä terveydelle haitallisista pienhiukkasista ovat esim. autojen pakokaasut (erityisesti kaupunkien keskustoissa), bakteerien ja homeiden itiöt, tupakansavu, pölypunkkien uloste sekä erilaiset VOC-yhdisteet.


Sisäilman allergeenit ja vaaralliset pienhiukkaset kuriin HYLAn avulla

 

SIITEPÖLY - (Kokoluokka 10 - 1000 µm)

Siitepölyä esiintyy toki vain keväisin ja kesäisin, mutta monille se aiheuttaa sietämättömiä allergiaoireita. Siitepöly on kuitenkin pienimmilläänkin tarpeeksi karkeaa löytääkseen tiensä sisäilmasta 100 %:sti HYLAn vesiastiaan. Siitepöly sitoutuu HYLAssa jylläävään veteen täydellisesti, mikä neutralisoi ikävät allergiaoireet kaikkina kausina.

TEKSTIILIPÖLY - (Kokoluokka 6 - 20 µm)

Vaatteet, lakanat, huonekalut ja matot tuottavat kasapäin pölyä sisätiloihimme. Joka kerta kun joku kävelee matolla, siitä irtoaa pieniä tekstiilikuituja. Aina kun joku liikkuu sisällä, vaatteista irtoaa nukkaa sekä pölyä. Tekstiilipöly ei sinäänsä ole vaaralisimmasta päästä allergioihin nähden, mutta on suuri tekijä pölyn määrässä. Tekstiilipöly on hienojakoisimmillaankin niin suurta, että se saadaan helposti poistettua HYLAn avulla.

ELÄINTEN JA IHMISTEN HILSE - (Kokoluokka 1 - 10 µm)

Jo yhdestä koirasta karisee monta kiloa hilsettä vuodessa ja mikäli pidät lemmikkejä sisällä, eläimistä johtuvan pölyisyyden huomaa selvästi hengitysilmassa. Myös meistä ihmisistä irtoaa paljon kuollutta ihosolukkoa - hilsettä - ja se muodostaakin merkittävän osan kaikesta pölystä kotioloissa. Hilse on pölypunkkien päääravintoa, joten se on hyvä saada poistettua sisätiloista mahdollisemman usein. HYLA poistaa kuitenkin tehokkaasti sekä ilmassa leijuvan, että tekstiileissä kiinni olevan hilseen ja se sitoutuu helposti veteen geisiiriteknologian ansiosta.

PALAMISESTA AIHEUTUVAT HIUKKASET - (Kokoluokka alle 2,5 µm)

Vaikka HYLAlla ei tule imuroida suuria määriä tuhkaa tai muuta huonosti veteen sitoutuvaa ainetta (esim. kalkki tai kipsi) kerralla, on esim. takan polttamisesta aiheutuvien karsinogeenien ja muiden jäämien puhdistaminen nyt helppoa ja turvallista. Erityisesti myös puun kuidut sitoutuvat erinomaisesti HYLAn luomaan vesipyörteeseen.

ITIÖT - (Kokoluokka 3 - 40 µm)

Monien bakteerien ja erilaisten homeiden itiöt kulkeutuvat helposti hengitysteihimme, mikäli niitä esiintyy hengitysilmassa. Erilaiset itiöt ovat valitettavan yleinen vitsaus sekä kotona, että työpaikalla. HYLA poistaa kuitenkin tutkitusti myös nämä haitalliset ainekset sisäilmasta.

KEMIALLISET YHDISTEET - (Kokoluokka 0,001 - 1 µm)

Kotioloissa esiintyy valitettavasti suuri määrä erilaisia kemiallisia yhdisteitä teollistuneen elämäntavan (rakennusmateriaalit, siivousaineet, muoviesineet, ym..) sivuvaikutuksena. Kemiallisia yhdisteitä on niin paljon, että on mahdotonta varautua ennalta niiden mahdollisiin haittavaikutuksiin, jotka saattavat ilmentyä yllättäen monien vuosikymmenen altistumisen jälkeen. Kaikkia yhdisteitä ei HYLAlla saa ilmasta poistettua niiden pienen koon vuoksi, mutta useimmat kemialliset yhdisteet sitoutuvat veteen paremmin kuin mihinkään muuhun.

 
Dust_poster-types.png

Miksi HYLA on ratkaisu?

Kaksi asiaa tekee HYLA GST:stä yhden maailman tehokkaimista ratkaisuista pölyn poistamiseksi. HYLA käyttää "suodattimena" vettä ja ves (H2O) sitoo suurimman osan muista kemiallisista alkuaineista. Voimakas linkoaminen puolestaan saa veden molekyylit hajoamaan mikroskooppisen pieneksi vesisumuksi, jolloin veden likaa sitovat ominaisuudet ovat huipussaan (vrt. sade tai myrskysää ulkoilman puhdistajana). Linkousvoima saa pölyn ja veden sitoutumaan täysin tasaiseksi seokseksi (homogeeninen seos) ja tämä on tehokkaampaa kuin mikään mekaaninen pussisuodatus voisi ikinä olla.

Tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että HYLA on laite, jolla voi edistää niin suljettujen kuin avoinaistenkin tilojen sisäilman hygieniaa. HYLAsta syntyvä ilmanvirtaus kuljettaa ilmassa leijuvat pölyhiukkaset keskitetysti HYLAn vesiastiaan. HYLA GST:n teknologia on suunniteltu muodostamaan homogeeninen seos ilman pölyhiukkasista ja liasta (pienempi kuin 2 µm) väliaineena toimivan veden kanssa.

> HYLAN ERO PÖLYNIMUREIHIN: Pölynimureilla pyritään keräämään pölyä pussiin. Imureissa olevilla suodattimilla yritetään estää vangitun pölyn kulkeutuminen ulostuloilman mukana takaisin huoneilmaan.

HYLAn toimintaperiaate on muuttaa pöly ja lika yhtenäiseksi seokseksi veden kanssa. Jopa kaikkein pienimmät hiukkaset sitoutuvat veteen ainutlaatuisen linkousvoiman (separaattori) ansiosta.

 

Mikä tekee HYLAsta kaikkien aikojen tehokkaimman separaattorijärjestelmän?

Pölyn muuttaminen nesteseoksen muotoon on se mikä tekee separaattoriteknologiasta tehokkaan. Tehokkain laite on se, joka tekee yhtenäisimmän seoksen myös kaikkein pienimmistä hiukkasista!

Mitä enemmän vettä osuu separaattoriin, sen parempi. HYLA on oivaltanut tämän ensimmäiseksi ja todisteena meillä on ainoana separaattori, joka ei tukkeennu liasta käytön aikana!

> HYLAN TÄRKEIN ERO MUIHIN SEPARAATTORILAITTEISIIN: Vain HYLAn  patentoitu itsestäänpuhdistuva separaattori kehittää riittävästi nesteaerosolia (likaa ja pölyä sitovia vesipisaroita) astian sisään suhteessa ilmanläpivirtaukseen. Kilpailevilla tuotemerkeillä on käytössä esim. lisäsuodattimia, mikä jo yksistään kielii huonosta erottelukyvystä separaattorin suhteen. Asia ei myöskään ole ratkaistu lisäämällä separaattorien määrää tai wattitehoja. Tarkasteltaessa separaatorilaitteita pintaa syvemmältä vain HYLA tarjoaa oikeasti puhtaan lopputuloksen veden ja hiukkaslinkouksen keinoin.

HYLA-GST- vesiastia-keskusyksikko-alusta.jpg

YHTEENVETO SVEITSILÄISTUTKIMUKSESTA:

HYLA GST helpottaa tutkitusti allergiaoireita ja parantaa sisäilman laatua

Vuonna 2011 aloitettu kenttätesti osoitti allergisten henkilöiden elämänlaadun parantuneen huomattavast HYLAn ansiosta.

Kenttätesti suoritettiin Sveitsissä viiden kaupunkialueella asuvan koehenkilön avulla. Jokainen koehenkilöistä sai käyttöönsä HYLA GST-puhdistusjärjestelmän helmikuussa 2011. Koe kesti 14 kk, jotta tutkimus kattaisi kaikki siitepölyjen eri ilmentymismuodot ja eri vuodenajoille tyypilliset ilman epäpuhtaudet. Henkilöitä pyydettiin täyttämään terveystietolomake ennen ja jälkeen HYLA GST:n käyttämistä oman kodin puhtaanapidossa. Tulokset perustuvat huhtikuussa 2012 täydennettyihin kyselyihin ja haastatteluihin.

  • 100 % koehenkilöistä raportoi huomattavan lääkityksen tarpeen vähentymisen, sillä oireita ei enää esiintynyt
  • jokainen ilmoitti unen laadun parantuneen huomattavasti 
  • HYLA GST sai keskiarvoksi 8,5 pistettä10:stä laitteen tehokkuutta arvioitaessa 
  • ilmoitettu rasitustason keskiarvo tippui 6:sta 3:een 
  • elämänlaatu parani kaikilla koehenkilöillä HYLA GST:n ansiosta

HYLA GST:n sisälle muodostuu n. 50 miljoonaa nesteaerosolipartikkelia, joista kukin pystyy sitomaan suuren määrän haitallisia pienhiukkasia.

HYLA luo mekaanisesti nesteaerosoleja, jotka ovat kooltaan pienempiä kuin 5 µm. Laite toimii siten, että yli 20.000 kierrosta/min pyörivä separaattori muodostaa vesipyörteen vesiastian sisälle, josta syntyvä nesteaerosoli (mikroskooppisen pienet vesipisarat) tarjoaa parhaan mahdollisen pölynsitomiskyvyn astiaan ohjatuille pölyhiukkasille. Tässä prosessissa suuria määriä pölyhiukkasia (alle 2 µm) kulkeutuu keskitetysti pois huoneilmasta HYLAn vesiastiaan mukaan lukien haitalliset itiöt sekä bakteerit. Pöly ja bakteerit sitoutuvat HYLAn vesiastiassa olevaan veteen, joka on kaadettava viemäriverkostoon heti käytön päätyttyä. Allergiaa aiheuttavat biologiset ja synteettiset hiukkaset, jotka mitattiin huoneen sisäilmasta ennen HYLA GST:n käyttöä, sitoutuvat HYLAn tuottamaan nesteaerosoliin vesiastian sisällä 1 miljoonan partikkelin (hiukkaskoko alle 5 µm) sekuntivauhtia. Vastaavasti testihuoneen ilmassa oli mitattu ennen HYLAn käyttöä 10.000 CFU/m³. HYLA GST:n käytön jälkeen tulokseksi saatiin mittauskohdissa alle 50 CFU/m³. Tämän jälkeen tehty veden ja kiinteän aineen analyysi näytti HYLAn vesiastian pitävän sisällään huomattavia määriä terveydelle haitallisia itiöitä ja bakteereja. Koe osoitti HYLAn erittäin tehokkaaksi haitalisten aineiden poistajaksi. Lopputulokseksi saatiin, että HYLA GST puhdistaa yli 90 % sisäilmasta 15.3 sekunnin kuutiovauhtia poistaen eritoten allergiaa aiheuttavia hiukkasia sekä VOC-partikkeleita.

Laboratorio-olosuhteissa tehty tutkimus määrittelee HYLA GST:n laitteeksi, jolla voi edistää niin suljettujen kuin avonaisten tilojen sisäilman hygieniaa.

HYLAsta syntyvä ilmanvirtaus kuljettaa ilmassa leijuvat pölyhiukkaset keskitetysti HYLAn vesiastiaan. HYLA GST:n teknologia on suunniteltu muodostamaan homogeeninen seos ilman pölyhiukkasista ja liasta (pienempi kuin 2 µm) väliaineena toimivan veden kanssa. HYLA GST:n teknologia mahdollistaa lian ja pölyn sitomisen veteen pysyvällä tavalla. HYLA GST tuottaa huomattavan suuren ilmanläpivirtauksen, joten sillä pystyy puhdistamaan suuria määriä sisäilman pinta-alaa lyhyessä ajassa. Tutkimus määrittelee ilmanpuhdistuksen olevan tehokkaimillaan kun HYLA on lattialla ja vesiastiassa käytetään lämmintä (+40 °C) vettä. Lämmin ulostuloilma tunkeutuu tehokkaasti sisäilmakerrosten yläpuolelle aiheuttaen pyörreilmiön. HYLA GSTllä ja sen mukana tulevilla lisäosilla pystyy sitomaan likaa ja pölyä tehokkaasti ja edistämään sisäilman hygieniaa sen jokaisella toiminnolla.

 

  • Mikrometri = millimetrin tuhannesosa
  • CFU = Colony Forming Units (yhdyskuntia muodostava yksikkö > bakteerit/homesieni-itiöt)
  • Neste-aerosoli = mikroskooppisen pieni vesipisara
  • VOC = haihtuvat orgaaniset yhdisteet
  • Homogeeninen = yhtenäinen, tasakoosteinen

 

 

Tutkimus on toteutettu riippumattomassa tutkimuslaboratoriossa Sveitsissä vuosina 2011 - 2012. Koko tutkimus on tilattavissa PDF-tiedostona englanniksi tai saksaksi erillisestä pyynnöstä.