HYLA GST on saanut mm. sveitsiläisen allergialeiman ja pitkäaikaistestit osoittavat sisäilman laadun parantuvan huomattavasti HYLAn säännöllisellä käytöllä ja vähentävän hengitystiesairauksista johtuvia oireita.